Odzyskamy Prowizję — odzyskiwanie prowizji bankowych, skutecznie

przez | 19 maja 2021

Prowizja bankowa pobierana jest przez instytucję finansową jednorazowo. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi kwota zaciągniętego zobowiązania. Może zostać pobrana przy wypłacie kredytu.

Istnieje również możliwość doliczenia kwoty prowizji do sumy pożyczki. Jej spłata będzie wtedy odbywać się w ratach. Kiedyś banki działające w Polsce praktycznie zawsze pobierały od swoich klientów tzw. prowizję przygotowawczą. Powodem miało być pokrycie przez instytucję finansową kosztów związanych z przygotowaniem umowy kredytowej dla klienta. Dzisiaj właściwie nie spotyka się już takich opłat, co z pewnością jest korzystne dla osób starających się o pożyczkę. Jeszcze całkiem niedawno osoby, które zaciągnęły kredyt nie miały praktycznie żadnej możliwości uniknięcia zapłacenia prowizji, jak również uzyskania zwrotu nawet niewielkiej jej części. Sytuacja zmieniła się po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim.

Miało to miejsce 18 grudnia 2011 roku. Od tej pory każdy klient banku może ubiegać się o zwrot prowizji bankowej w przypadku, gdy spłaci swoje zobowiązanie przed terminem, który został ustalony w umowie z bankiem. Warto dodać, że pod pojęciem kredyt konsumencki kryje się taka pożyczka, której wysokość nie przekracza kwoty 255,550 zł. Niestety te osoby, które podpisały umowę kredytową przed dniem 18 grudnia 2011 roku nie mogą liczyć na skorzystanie z możliwości, jakie dają wprowadzone wtedy przepisy. Można starać się o zwrot prowizji bankowej samodzielnie lub skorzystać z pomocy prawników. Zalecana jest ta druga możliwość. Adwokaci mający doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw doskonale zdają sobie sprawę z tego, co trzeba zrobić, aby doprowadzić sprawę do pomyślnego dla klienta końca. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że banki niechętnie zwracają prowizję. Zwykle robią wszystko, aby tego nie zrobić. Z pomocą doświadczonego prawnika łatwiej będzie osiągnąć zamierzony cel. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zadzwoń lub napisz, aby poznać więcej szczegółów naszej oferty.

Zalecana jest ta druga możliwość. Adwokaci mający doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw doskonale zdają sobie sprawę z tego, co trzeba zrobić, aby doprowadzić sprawę do pomyślnego dla klienta końca. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że banki niechętnie zwracają prowizję. Zwykle robią wszystko, aby tego nie zrobić. Z pomocą doświadczonego prawnika łatwiej będzie osiągnąć zamierzony cel. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zadzwoń lub napisz, aby poznać więcej szczegółów naszej oferty.