Zwrot podatku z zagranicy

przez | 4 lipca 2019

Zwrot podatku z zagranicy przysługuje osobom, które go odprowadzały, pracując poza granicami Polski. Jego odzyskanie może być procesem stosunkowo skomplikowanym, który wymaga sporządzenia i odpowiedniego wypełnienia wielu dokumentów w obcym języku. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które doskonale wie, jakie kroki należy podjąć w celu uzyskania zwrotu podatku zza granicy.

Podejmując pracę za granicą – na przykład w Niemczech, na terenie Wielkiej Brytanii lub Irlandii, Holandii, Belgii, Danii albo Austrii – możesz liczyć na pomoc w odzyskaniu zapłaconego podatku. W takiej sytuacji należy zgłosić się do biura świadczącego usługi księgowe Marciniak w Rzeszowie.

Odzyskanie podatku zapłaconego za granicą to proces, który trwa średnio od 3 do 5 miesięcy. Zależy od kraju, w którym pracował podatnik, szybkości działania polskich i zagranicznych urzędów oraz ewentualnych trudności w skompletowaniu dokumentów.

Poprawne wypełnienie odpowiednich wniosków to zdecydowanie najtrudniejsza kwestia w całym procesie uzyskiwania zwrotu podatku z zagranicy w Rzeszowie. Problematyczne może być uzupełnienie wniosków z zagranicznych urzędów skarbowych, ponieważ to pisma o ściśle określonej charakterystyce. Muszą zostać wypełnione idealnie, aby urzędnicy z zagranicy nie mieli problemów w realizacji zwrotu podatku. Samodzielne skompletowanie odpowiednich danych i poprawne wpisanie ich w konkretne miejsca formularzy jest bardzo trudne. Właśnie dlatego znaczna większość osób, które ubiegają się o zwrot podatku z zagranicy w Rzeszowie, zgłasza się do biura rachunkowego Marciniak – zwrot podatku z zagranicy Rzeszow.

Przed przystąpieniem do realizacji gromadzenia stosownych dokumentów i uzupełniania wniosków, należy zebrać niezbędne dane. Warto przygotować wszystkie informacje, jakie posiadamy o pracodawcy i zabrać ze sobą komplet dokumentów, które otrzymaliśmy przed przystąpieniem do pracy, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Taki plik danych umożliwia sprawne przejście przez cały proces związany ze zwrotem podatku z zagranicy.