Adwokat prawo budowlane

przez | 28 maja 2019

Sprawy z zakresu prawa budowlanego to jedne z najcięższych do rozwiązania toczących się przed sądem rozpraw. Doskonale wie o tym każdy z prawników specjalizujących się w tej dziedzinie. Często bywa tak, że szybkie i bezzwłoczne przeprowadzenie wymaganych czynności dowodowych jest ciężkie do zrealizowania. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których strony umowy zapominają o sporządzeniu kompletnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy oraz realizacji postanowień w niej zawartych.

W celu dowiedzenia swoich racji niezbędne jest powołanie licznych ekspertów i biegłych, a także przesłuchanie licznych świadków. Dopiero na tej podstawie można rzetelnie ocenić wartość, sposób i jakość oraz zakres wykonanych prac budowlanych. To wiąże się z koniecznością obecności na wielu rozprawach, ponieważ wyjaśnienie kwestii spornych zawsze wymaga czasu. Ma to bezpośredni wpływ na termin zakończenia postępowania, który często w znaczący sposób się odwleka. Dlatego jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu należy rozważyć skorzystanie z doradztwa adwokata od prawa budowlanego. W ten sposób można uzyskać rzetelne informacje o prognozowanych kosztach, szansach i podejmowanym ryzyku w związku z dochodzeniem własnych racji.

Kwestią początkową powinno być dokonanie opłaty od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Nierzadko zdarza się, że to bardzo duża kwota, która znacząco przekracza możliwości finansowe i stanowi poważny uszczerbek budżetu domowego, który zagraża możliwości utrzymania rodziny. W takiej sytuacji możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów. Niezbędne jest jednak gruntowne i przemyślane uzasadnienie, aby sąd nie uznał dokumentu za bezpodstawny. Korzystając z porady adwokata od prawa budowlanego, możemy mieć pewność, że zgodnie z jego wskazówkami zawrzemy we wniosku najistotniejsze kwestie, znacząco zwiększając szansę na jego pozytywne rozpatrzenie. Zdecydowanie warto przygotować wszelkie stałe rachunki i wyciągi z kont bankowych, a także zaświadczenie o dochodach. Należy jednak mieć na uwadze, że tego rodzaju zwolnienie z kosztów sądowych nie wpływa na konieczność pokrycia opłat w przypadku przegrania sprawy. Właśnie z tego powodu należy wybierać pełnomocników o dużej wiedzy, kompetencjach i doświadczeniu.

Wybierając adwokata od prawa budowlanego z kancelarii Ubi Ius mają Państwo gwarancję kompleksowej obsługi prawnej, która obejmuje zarówno sądy, jak i inne instytucje publiczne. Pomaga w profesjonalny sposób przygotować umowy, zdobyć pozwolenia oraz koncesje dotyczące procesu budowlanego. Oferuje konkretne wsparcie na etapie przeprowadzania procedur administracyjnych oraz reprezentuje interesy klienta przed jednostkami samorządowymi i państwowymi.