Skuteczne metody ochrony przed pożarem

przez | 7 września 2019

Zabezpieczenia przeciwpożarowe (np. w Warszawie i okolicach ) to obowiązkowy element wyposażenia każdego budynku, niezależnie od jego przeznaczenia. Właściciel obiektu zobowiązany jest do regularnego dbania o ich stan, mówią o tym konkretne przepisy prawa. Nie można doprowadzić do zaniedbania tej kwestii, ponieważ pożar może pojawić się niespodziewanie, a zdrowie i życie osób przebywających w budynku jest wówczas zagrożone.

Firma NoFire oferuje najlepsze dostępne na rynku systemy ochrony przeciwpożarowej. Zajmujemy się nie tylko ich sprzedażą, ale też doradztwem w kwestii wyboru opcji najlepszej dla danego budynku oraz montażem i kontrolą stanu systemów już zamontowanych.

Wszystkie montowane przez nas instalacje spełniają założenia obowiązujących w naszym kraju surowych norm budowlanych. Powstaja przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych technologii. Dajemy gwarancję na to, że nie zawiodą w sytuacji, gdy konieczne będzie ich wykorzystanie oczywiście mając nadzieję na to, że do takiego zdarzenia nigdy nie dojdzie.

Polskie prawo jest w temacie zabezpieczeń przeciwpożarowych bardzo surowe, a kary za nieprzestrzeganie zawartych w nich norm bezpieczeństwa są dotkliwe. Ma to na celu zapobieżenie sytuacji, w której właściciel budynku np. w ramach oszczędności nie dba o jego właściwe zabezpieczenie przed ewentualnym pożarem, przydatny jest wtedy audyt. Sprawdzeniu zabezpieczeń budynków służą przeprowadzane co pewien czas kontrole dokonywane przez wyznaczone do tego w przepisach prawa służby.

Wybierajac firmę, która zajmie się instalacją, modernizacją lub przeglądem zabezpieczeń przeciwpożarowych należy kierować sie tym, czy ma ona doświadczenie w działalności w tej branży. Trzeba sprawdzić, jaką ma ona opinię, czy zagwarantuje profesjonalizm w realizacji zleconej usługi. NoFire jest w stanie podołać temu trudnemu zadaniu i zapewnić budynkowi pełne bezpieczeństwo przed niszczącymi skutkami pożaru.