Prawo pracy Lublin, jaka kancelaria?

przez | 28 czerwca 2019

Kancelaria Prawna Ubi Ius zatrudnia prawników z obszerną wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa pracy. To jedna z gałęzi prawa, odpowiadająca za określenie praw i obowiązków w miejscu pracy zarówno w stosunku do pracowników, jak i pracodawców. Prawo pracy na poziomie wspólnotowym odnosi się zwłaszcza do dwóch głównych obszarów:

 • Warunków pracy – ogólny czas pracy, kwestie dotyczące nadgodzin i pracy w niepełnym wymiarze godzin, praca na czas określony i regulacje delegowania pracowników.
 • Informowania pracowników i zasięgania ich opinii – dotyczy kwestii takich jak zwolnienia grupowe, czy też przenoszenie własności przedsiębiorstwa i podobnych.

Kancelaria oferuje następujące usługi prawne:

 • Doradztwo prawne i reprezentacja (pracodawców i pracowników) w sporach zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej.
 • Doradztwo w ustaleniu wystąpienia stosunku pracy.
 • Doradztwo, prowadzenie spraw w przypadku określenia należnego wynagrodzenia za pracę.
 • Prowadzenie spraw i udzielanie porad w zakresie przywrócenia osoby do pracy.
 • Obsługę kwestii odszkodowania z tytułu wypadku w pracy – udzielanie porad i prowadzenie spraw.
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentów z zakresu prawa pracy: aktów prawnych, regulaminów, zakazów konkurencji, różnych form umów o pracę, zarządzania, a także kontraktów menadżerskich.
 • Sporządzanie odwołań od decyzji (KURS i ZUS) dotyczących rent, emerytur i świadczeń przedemerytalnych.
 • Czynne uczestnictwo i doradztwo prawne w trakcie negocjacji warunków z pracownikami lub związkami zawodowymi.
 • Sporządzanie firmowych regulaminów: pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług z zakresu prawa pracy, to zapraszamy do skontaktowania się z nami telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. Więcej: https://ubi-ius.pl/sprawy/prawo-pracy-prawnik-lublin/