Rehabilitacja kręgosłupa szyjnego

przez | 10 lipca 2019

Kręgosłup szyjny jest najbardziej ruchomym odcinkiem całego kręgosłupa. Składa się on z siedmiu kręgów, oddzielonych od siebie krążkami międzykręgowymi. W odcinku szyjnym występują dwa charakterystyczne kręgi — atlas i obrotnik. Dzięki nim mamy możliwość poruszania głową na boki (ruch przeczący) oraz w górę i w dół (ruch potakujący). Na kręgosłupie szyjnym ciąży także ważne zadanie utrzymywania całego ciężaru głowy.

Urazy w odcinku szyjnym kręgosłupa są bardzo częste. Może tam dojść do podobnych uszkodzeń jak w przypadku reszty kręgosłupa, czyli dyskopatii czy zwyrodnień. Mogą dotyczyć go też charakterystyczne uszkodzenia, takie jak na przykład uraz smagnięcia biczem, który powstaje najczęściej w wypadkach komunikacyjnych. Dochodzi do niego podczas gwałtownego szarpnięcia głowy do przodu, a następnie szybkiego ruchu w kierunku tylnym. Do tej sytuacji dochodzi najczęściej poprzez uderzenie w tył pojazdu, którym porusza się poszkodowany.

Rehabilitacja kręgosłupa szyjnego jest działaniem mającym na celu przywrócenie prawidłowego zakresu ruchów kręgosłupa w tym regionie. Kolejnym ważnym celem rehabilitacji jest także zniwelowanie bólu oraz poprawa siły mięśni pacjenta. Aby przywrócić prawidłową funkcjonalność w tym odcinku, niezbędna jest trafna diagnoza problemu oraz dobór odpowiednich ćwiczeń. Z badań wynika, że rehabilitacja przynosi dużo lepsze efekty niż samo unieruchomienie szyi w kołnierzu.

Rehabilitacja kręgosłupa szyjnego w Warszawie jest możliwa w ArenaMed. W tej placówce zatrudnieni są fizjoterapeuci o ogromnej wiedzy oraz dużym doświadczeniu. Pracowników ArenaMed wyróżnia profesjonalizm, pasja oraz pełne zaangażowanie w problem, z którym zgłasza się pacjent.