Kierownik budowy – nadzór

przez | 10 lipca 2019

Rozpoczynając jakąkolwiek inwestycję budowlaną (np. w Lublinie) musimy wiedzieć o tym, że niezależnie od tego, czy działamy samodzielnie, z generalnym wykonawcą, czy wznosimy dom jednorodzinny, czy też budynek gospodarczy – bierzemy na siebie odpowiedzialność finansową oraz tą, która wynika z przepisów prawa.

Tak ważne przedsięwzięcie nie daje miejsca na dowolność, obwarowane jest ono określonymi normami prawnymi. Zdobycie środków finansowych to nie wszystko, trzeba także zadbać o załatwienie spraw w urzędach, podpisanie stosownych umów, zorganizowanie ekipy fachowców, przygotowanie placu budowy oraz o dostarczenie materiałów budowlanych. Ważną kwestią jest również późniejsza kontrola przebiegu prac i analizowanie kosztów. Etap końcowy to dopełnienie wszystkich formalności związanych z odbiorem budynku i rozliczeniami finansowymi. Pamiętajmy, że prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek zatrudnienia kierownika budowy.

Taka osoba musi posiadać konieczne kwalifikacje i uprawnienia. Musi legitymować się określonym wykształceniem, stażem i praktyką. Doświadczenie na budowie kierownika posiadającego średnie wykształcenie techniczne nie może być mniejsze niż pięć lat, z wyższym – dwa lata – nadzór budowy Lublin – Mariusz Wal.

Zatrudniony przez inwestora kierownik odpowiada za prawidłowy przebieg prac, za prowadzenie ich zgodnie z przepisami BHP, sztuką budowlaną i normami prawa. Musi on prowadzić dziennik budowy i konieczną dokumentację. Jego obowiązkiem jest dbanie o ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, musi on również zlecić ustawienie tablicy informacyjnej. Wymaga się od niego realizacji zaleceń nadzoru budowlanego i sprawdzania instalacji. W razie jakichkolwiek problemów kierownik budowy tłumaczy się z niedopełnienia swoich powinności. Może on również zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Kierownika budowy trzeba wybrać rozważnie, jeśli zależy nam na sprawnej i rzetelnej realizacji planu budowy. Ktoś, kto rzadko pojawia się w miejscu prowadzenia prac albo zarządza nimi na odległość nie jest w stanie należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Dobrą propozycją w tej sytuacji będzie oferta naszej firmy z Lublina, której specjalnością są zlecenia tego typu.