Szkoła dla trudnej młodzieży

przez | 2 stycznia 2020

Szkoła dla trudnej młodzieży to specjalna placówka dydaktyczno-wychowawcza, w której pomoc odnajdą osoby nieletnie zmagające się z różnego rodzaju problemami. Są to w większości przypadków nastolatkowie, których dotyczą kłopoty związane z narkotykami, alkoholem, agresją i nieprzestrzeganiem prawa. W takim miejscu również na pomoc może liczyć młodzież zmagająca się z zaburzeniami psychicznymi i odżywiania.

W takim miejscu nastolatkowie z problemami mają zapewnione wsparcie specjalistów w zakresie resocjalizacji, psychoterapii, spotkań z psychologiem oraz porad związanych z sytuacją rodzinną. Szkoła dla trudnej młodzieży znajduje się również w miejscowości Wilga i jej oficjalna nazwa to Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom”. Placówka spełnia funkcję ośrodka profilaktyczno-terapeutycznego dla potrzebujących między 13 a 18 rokiem życia.

Do takich instytucji trafia młodzież z grupy wysokiego ryzyka, przejawiająca wyraźne zaburzenia zachowania, pochodząca z patologicznych rodzin czy domów dziecka, ale także innych placówek resocjalizacyjnych oraz wiosek dziecięcych. Niejednokrotnie osoby w tak młodym wieku trafiają do szkoły dla trudnej młodzieży ze względu na problemy z alkoholem lub innymi narkotykami.

Należy podkreślić, że ośrodek „Wspólny Dom” przyjmuje pod swój dach wyłącznie osoby, które dobrowolnie chcą podjąć się w tym miejscu leczenia lub resocjalizacji. Dzięki takiemu podejściu bardzo duży odsetek podopiecznych potrafi wyjść z nałogu, nauczyć się panować nad swoim zachowaniem i całkowicie zmienić dotychczasowy styl życia.

Każdy, kto znajdzie się w placówce „Wspólny Dom”, dostaje nową szansę na zmianę swojego zachowania, wsparcie w radzeniu sobie z problemami i pomoc osiągnięciu stabilizacji życiowej. Ogromne znaczenie ma forma prowadzonej terapii – między innymi konieczność uczęszczania na grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, które bezpośrednio pomagają w zaburzeniach emocjonalnych i zachowania.